Αίτημα προς τα πανεπιστήμια

Παλιότερα είχαμε εδώ ένα αίτημα που μπορούσατε να προσυπογράψετε, αλλά το καταργήσαμε, κυρίως γιατί δεν ήταν αρκετά δημοφιλές. Για την ιστορία, το κείμενο του αιτήματος ήταν το εξής:

Θεωρώ ότι το πανεπιστημιακό άσυλο υπάρχει για να διασφαλίζει την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ελεύθερη επιστημονική αναζήτηση, και την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών.

Δεν αναγνωρίζω σε κανένα το δικαίωμα να παρεμποδίζει τη λειτουργία του πανεπιστημίου, πλήττοντας έτσι αυτές τις ελευθερίες.

Ζητώ από τις πανεπιστημιακές αρχές, το διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό προσωπικό, και κάθε άλλο αρμόδιο, να προστατέψουν το πανεπιστήμιο από κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης της λειτουργίας του.